Dl GEORGE'A ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


Dl GEORGE'A ZESPÓŁ

zespół aberracji chromosomów płciowych przebiegający z dominacją niedoboru limfocytów T (zaburzenie odporności komórkowej), obserwuje się również nieprawidłowości łuku aorty i wady serca. Występująca niedoczynność przytarczyc może prowadzić do hypokaliemii. Zauważalne jest zniekształcenie twarzy, rozszczep podniebienia, upośledzenie umysłowe oraz zwiększona podatność na zakażenia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.