DYSTONIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DYSTONIA

zaburzenie napięcia mięśni pod postacią jego zmniejszenia (hipotonia) lub zwiększenia (hipertonía). Powoduje utrudnienie lub uniemożliwia wykonywanie ruchów. D. uogólniona jest rzadkim postępującym, często dziedzicznym zespołem chorobowym, rozpoczynającym się w dzieciństwie i charakteryzuje się przyjmowaniem przez dziecko niezwykłych pozycji ciała. Niektóre osoby mają bardzo dyskretne objawy, a inne są trwale powykręcane. W D. ogniskowej objawy ruchowe dotyczą jedynie niektórych grup mięśniowych (np. wykręcanie stopy do wewnątrz przy chodzeniu, kurczowy kręcz karku, zespół Meigea: zaciskanie powiek, wysuwanie żuchwy i grymasy twarzy rozpoczynający się w wieku średnim). Leczenie nie daje z reguły dobrych wyników.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.