DYSRAFIZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DYSRAFIZM

wada wrodzona spowodowana niepełnym zamknięciem pierwotnej cewy nerwowej. Niekiedy objawy są widoczne już przy oglądaniu pleców (kępki włosów, znamiona, tłuszczaki, nieprawidłowe naczynia krwionośne, zagłębienia skóry). Do zaburzeń tej grupy należą: rozszczep kręgosłupa (niezarośnięcie się łuków kręgów), przepuklina oponowa, przepuklina oponowo-rdzeniowa.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.