DYSPROTEINEMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DYSPROTEINEMIA

zaburzenie budowy różnych grup białek (dysbetalipoproteinemia, clysfibrynogenemia), najczęściej na podłożu genetycznym. Białka o zmienionej strukturze nie wykazują aktywności biologicznej lub nadmierną, co prowadzi do różnych objawów chorobowych. W zaburzeniach struktury fibrynogenu może dochodzić do nadmiernych krwawień lub zakrzepie w naczyniach, natomiast w zaburzeniach budowy lipoprotein pojawiają się problemy w usuwaniu ich z krwioobiegu, a tym samym znacznego przyspieszenia miażdżycy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.