DYSPAREUNIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DYSPAREUNIA

bolesny lub w inny sposób nieprzyjemny stosunek płciowy. Przyczyna może leżeć w sferze psychiki (uraz psychiczny u ofiar pedofilii) lub mieć miejsce w związku z miejscowym urazem i chorobami narządów płciowych zewnętrznych (drożdżyca, zapalenie gruczołów przedsionkowych).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.