DYSOSTOZY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DYSOSTOZY

choroby polegające na zaburzeniach kostnienia wewnątrzchrzęstnego. Są odmianą mukopolisacharydoz wrodzonych zaburzeń przemiany węglowodanów, z ich nieprawidłowym magazynowaniem w tkankach w wyniku defektu enzymatycznego. Występują pod różnymi postaciami, o odmiennych cechach klinicznych i biochemicznych. Najbardziej charakterystyczne dla tej grupy schorzeń są zespoły Hurler i Morquio.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.