DYSOSMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DYSOSMIA

niemiły lub zniekształcony zapach. Może towarzyszyć infekcjom zatok obocznych nosa, częściowemu uszkodzeniu opuszki węchowej lub depresji psychicznej. Niekiedy pojawia się pod postacią krótkotrwałych napadów halucynacji węchowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.