DYSOCJACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DYSOCJACJA

zaprzeczenie nerwicowe; rodzaj zaburzenia osobowości; prowadzi do okresowej, gwałtownej zmiany osobowości lub poczucia tożsamości chorego. Objawy dysocjacyjne są stanami zaburzeń świadomości z niepamięcią wsteczną, powstające pod wpływem czynników psychicznych lub sytuacyjnych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.