DYSMORFOFOBIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DYSMORFOFOBIA

zaburzenie psychiczne polegające na przekonaniu (obiektywnie bezpodstawnym) o niekorzystnym wyglądzie (np. przekonaniu, że uszy są odstające, nos zniekształcony) prowadzące niekiedy do uporczywego dążenia do poprawy tych części ciała za pomocą operacji chirurgicznej. Do D. zalicza się również przekonanie o wydzielaniu przykrego zapachu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.