DYSMETRIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DYSMETRIA

brak właściwej miary w ruchach (niezdolność oceny zakresu ruchu) występujący w uszkodzeniach móżdżku. Przykładowo, chory biorąc przedmiot do ręki zbyt szeroko rozstawia palce, a ująwszy go ściska go silniej niż to konieczne (możliwość zgniecenia np. szklanki), nie może złapać np. ołówka, gdyż sięga za daleko lub zbyt blisko. Dysmetria oczna to brak możliwości skupienia wzroku na przedmiocie (np. literach), gdyż chory patrzy zbyt blisko lub daleko.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.