DYSBAKTERIOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DYSBAKTERIOZA

prawie całkowity brak bakterii (również prawidłowej flory bakteryjnej) w jelitach, płucach i innych narządach. Pojawia się po długotrwałym leczeniu antybiotykami, może spowodować ciężkie zaburzenia czynności głównie przewodu pokarmowego (rzekomobłoniaste zapalenie jelit). Wymaga podawania zapobiegawczo preparatów wielobakteryjnych, np. Lakcid.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.