DWUTLENEK WĘGLA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DWUTLENEK WĘGLA

DWUTLENEK WĘGLA bezwonny gaz, rozpuszczalny w wodzie (kwas węglowy). Powstaje jako produkt końcowy przemian związków organicznych, w procesach oddychania tkankowego oraz fermentacji. W organizmie jest transportowany z krwią (łączy się z hemoglobiną czerwonych krwinek) do płuc i usuwany, część znajduje się we krwi w postaci rozpuszczonej gazowej oraz jako dwuwęglany i kwas węglowy. Z wnętrza komórek C02 dyfunduje do krwi naczyń włosowatych. W wyniku tego procesu prężność CO, w dystalnym odcinku naczyń włosowatych i we krwi żylnej jest wyższa mniej więcej o 5-6 mmHg w porównaniu z krwią tętniczą. We krwi CO, jest transportowany w kilku różnych postaciach: 1) około 90% całkowitej ilości CO, jest przenoszony w formie jonów wodorowęglanowych. Pomimo tego, że wodorowęglany powstają z CO, w erytrocytach to głównym nośnikiem CO, nie jest ta krwinka lecz osocze krwi; 2) CO, fizycznie rozpuszczony w osoczu w tej postaci transportowane jest około 5% całkowitej zawartości CO, we krwi, 3) w postaci połączeń karbaminowych - CO, reaguje z końcowymi grupami aminowymi hemoglobiny. W tej formie transportowane jest około 5% całkowitej zawartości CO, we krwi.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.