DUSZNOŚĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DUSZNOŚĆ

nieprzyjemne uczucie utrudnienia oddychania, z koniecznością wzmożenia czynności oddechowej. W warunkach prawidłowych zwiększenie wysiłku oddechowego podczas ćwiczeń fizycznych nie jest odbierana jako D. Najczęstszym rodzajem D. jest uczucie braku powietrza lub krótkiego oddechu przy niewielkim obciążeniu fizycznym wymagającym nieproporcjonalnie dużego wysiłku oddechowego. Uczucie takie jest wywoływane w mózgu przez bodźce z wielu pięter układu oddechowego (tkanka płuc, oskrzela, stawy żebrowe, mięśnie oddechowe) oraz receptorów mózgu (wrażliwych na niedotlenienie lub zakwaszenie). Duszność fizjologiczna wynika ze znaczącego wysiłku fizycznego i związanego z nim odczucia braku powietrza i konieczności zwiększonej wentylacji. Podobne odczucia wywołuje przebywanie w atmosferze przesyconej dwutlenkiem węgla (np. w małym zamkniętym pomieszczeniu) lub przy niskiej zawartości tlenu (np. na dużych wysokościach). Duszność pochodzenia płucnego wynika z ograniczenia podatności płuc (zwłóknienie) lub ściany klatki piersiowej (zniekształcenia, liczne złamania żeber) oraz zwiększenia oporu dróg oddechowych (astma oskrzelowa) dla przepływu gazów. Sytuacje te mogą doprowadzić do duszności w spoczynku, a nawet uduszenia. Duszność pochodzenia sercowego wynika z niewydolności serca, które nie jest w stanie przepompować wystarczającej dla zapotrzebowania metabolicznego ilości krwi. Następuje kwasica pobudzająca do zwiększenia wysiłku oddechowego. Wtórnie do niewydolności serca dojść może do przekrwienia płuc i ich obrzęku dodatkowo pogarszające parametry oddechowe (astma sercowa - objawy kliniczne astmy oskrzelowej, lecz przyczyną jest niewydolność lewej komory serca). Częstym objawem jest tzw. ortopnoe będąca D. pojawiającą się w pozycji leżącej, która zmusza chorego do przyjęcia pozycji pionowej (konieczność spania na wysokich poduszkach). Wynika ona ze zwiększonego napływu krwi żylnej do niewydolnej lewej komory serca, która nie może poradzić sobie z przepompowaniem zwiększonej ilości krwi. Przyczyną ortopnoe może być obecność płynu w worku osierdziowym. W napadowej nocnej duszności chory budzi się nagle, z trudem chwytając powietrze, musi siąść lub wstać, aby złapać oddech. Objaw ten występuje u osób ze: zwężeniem zastawki mitralnej, niewydolnością zastawki aortalnej, nadciśnieniem tętniczym. D. pochodzenia krążeniowego (głód tlenu) jest wynikiem niewystarczającej liczby nośników tlenu we krwi (czerwonych krwinek, hemoglobiny). Pojawia się w niedokrwistościach i po wykrwawieniu (wstrząs krwotoczny). D. psychogenna jest spotykana u chorych z osobowością histeryczną.
Zobacz również, zioła DUSZNOŚĆ:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.