DUSZNICA BOLESNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DUSZNICA BOLESNA

(angina pectoris), dławica piersiowa; jest to przewlekła niewydolność naczyń wieńcowych serca, charakteryzująca się przejściowym napadem bólowym spowodowanym niedokrwieniem mięśnia sercowego. Jest najczęstszą postacią choroby niedokrwiennej serca, a jej przyczyną jest miażdżyca naczyń krwionośnych, często dotycząca także naczyń pozasercowych. Jest częstą przyczyną zgonów, częściej dotyczy mężczyzn, palaczy, otyłych, prowadzących stresujący tryb życia z niewielką aktywnością fizyczną. Jest częstym powikłaniem cukrzycy i zaburzeń gospodarki lipidowej. Przyczyną bólu dławicowego (ściskający ból za mostkiem) są powstające w mięśniu serca, przy niewystarczającym utlenowaniu, kwaśne produkty przemiany materii oraz inne substancje (np. histamina). Dolegliwości wiążą się początkowo ze wzmożonym wysiłkiem (D. wysiłkowa), z czasem nasilają się pod względem natężenia, częstości i czasu trwania (D. niestabilna), a ta postać stanowi wstęp do ostrej nie-wydolności wieńcowej i zawału serca. Czasami zawał serca jest pierwszym objawem D. Typowy ból zamostkowy często promieniuje do szyi, kończyny górnej lewej, pleców, ma charakter zaciskający, czasem z uczuciem palenia lub pieczenia. Ból wysiłkowy ustępuje w spoczynku po około 5-15 minutach, a po podaniu nitrogliceryny po 1-3. Bólowi mogą towarzyszyć zmiany rytmu pracy serca. Wśród badań dodatkowych duże znaczenie mają EKG oraz badania wysiłkowe, natomiast największe znaczenie mają inwazyjne badania naczyń wieńcowych (koronarografia) dające obraz anatomiczny naczyń wieńcowych, ale co najważniejsze oferują możliwość rozszerzania zwężonych naczyń oraz ich protezowania. W niektórych przypadkach konieczne jest leczenie operacyjne (by-pass) polegające na wymianie najbardziej uszkodzonych naczyń serca. W leczeniu farmakologicznym nadal dużą rolę pełni przerywanie ataków D. przy użyciu nitrogliceryny w różnej formie oraz zapobieganie atakom preparatami nitrogliceryny, B-brokerami i antagonistami wapnia, a także zapobieganie miażdżycy lekami kontrolującymi czynniki ryzyka (kontrola gospodarki lipidowej - statyny, zmniejszanie krzepliwości krwi aspiryna, wysiłek fizyczny). Dusznica występuje także pod nietypowymi postaciami: dławica Prinzmetala ataki występują w spoczynku i nie nasilają się podczas wysiłku fizycznego ale są bardzo intensywne i długotrwałe (przyczyną są zwężenia w początkowym odcinku tętnicy wieńcowej).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.