DUROZIEZA SZMER PODWÓJNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DUROZIEZA SZMER PODWÓJNY

szmer wysłuchiwany nad tętnicą udową po jej uciśnięciu podczas skurczu (poniżej miejsca ucisku) i rozkurczu (powyżej). Pojawia się w niedomykalności zastawki aortalnej z wstecznym przepływem krwi.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.