DUR PLAMISTY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DUR PLAMISTY

dur europejski, dur klasyczny dur epidemiczny; ostra, ciężka choroba gorączkowa, z długotrwałą wysoką gorączką, uporczywym bólem głowy i wysypką. Wywoływana przez Ricketsja prowazeki przenoszoną przez wesz odzieżową. Zarazki przenoszone są z kałem wszy, wtartym w ranę po ukąszeniu skóry lub w spojówkę oka, czy też błonę śluzową jamy ustnej. Po okresie wylęgania (7-14 dni) pojawia się długotrwała (ok. 2 tygodnie), wysoka (do 40°C) gorączka, intensywny ból głowy i plamista wysypka. Czasem pojawia się spadek ciśnienia tętniczego krwi, niewydolność nerek, zapalenie płuc i mózgu. Wcześnie rozpoczęte leczenie antybiotykami łagodzi objawy choroby i przyśpiesza wyleczenie. Ważna jest profilaktyka (higiena i w szczególnych sytuacjach szczepienia). U niektórych osób, w długim okresie po wyzdrowieniu może pojawić się wznowa D. (choroba Brylla-Zinssera) z reguły w sytuacji osłabienia odporności (bez udziału wszy). Przebieg nawrotu jest łagodny.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.