DUBINA-JOHNSONA ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DUBINA-JOHNSONA ZESPÓŁ

rzadka dziedziczna choroba, charakteryzująca się łagodną żółtaczką, bez subiektywnych dolegliwości. Istotą choroby jest zaburzone wydzielanie różnych anionów organicznych, w tym bilirubiny (pojawia się w moczu powodując jego ciemne zabarwienie).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.