DRUT KIRSCHNERA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DRUT KIRSCHNERA

drut sztywny o różnej średnicy stosowany w ortopedii do zespoleń złamanych kości (popręg Webera), jako prowadnica kierunkowa do śrub kaniulowanych w zabiegach operacyjnych z podglądem rentgenowskim oraz do wyciągów szkieletowych (bezpośrednich) w leczeniu nieoperacyjnym złamań.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.