DROGI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DROGI

określenie zespołu kanałów, pełniących podobne funkcje fizjologiczne. Drogi łzowe odprowadzają łzy z worka spojówkowego do nosa. Utworzone są z kanalików łzowych, worka łzowego i przewodu nosowo-łzowego. Mechanizm przepływu łez oparty jest głównie na zasadzie siły ciężkości ze znaczącą rolą ssąco-tłoczącego działania kanalików i woreczka łzowego. Podczas otwierania powiek kanaliki się rozszerzają (działanie ssące), a przy zamykaniu zwężają (tłoczące). Odwrotnie zachowują się ściany woreczka łzowego, rozluźniając się podczas zamykania i usztywniając podczas otwierania powiek. Drogi moczowe służą wyprowadzeniu moczu z nerek na zewnątrz oraz jego czasowemu magazynowaniu (pęcherz moczowy). Poza pęcherzem głównymi częściami dróg moczowych są moczowody i cewka moczowa. Drogi oddechowe służące kierowaniu powietrza z atmosfery do pęcherzyków płucnych, a także oczyszczaniu i ogrzewaniu go, zbudowane są z jamy nosowo-gardłowej, krtani (górne drogi oddechowe) i tchawicy oraz oskrzeli (dolne drogi oddechowe). Drogi rodne składają się z macicy i pochwy; są one fragmentem narządów rodnych kobiety. Drogi trzustkowe są zespołem kanałów odprowadzających sok trzustkowy z miąższu gruczołu do dwunastnicy (brodawka mniejsza). Często przewód wyprowadzający (Wirsunga) łączy się z drogami żółciowymi i kończą się w dwunastnicy wspólną brodawką większą (Vatera). Drogi żółciowe odprowadzają żółć z wątroby do przewodu pokarmowego przez dwunastnicę. Do boku przewodu żółciowego wspólnego (końcowy odcinek dróg żółciowych wnika przewód pęcherzykowy prowadzący żółć do pęcherzyka żółciowego, gdzie jest ona magazynowana i zagęszczana. Najczęstszą chorobą wszelkich dróg jest ich zapalenie, czasami bardzo nie-bezpieczne (zapalenie dróg żółciowych lub trzustki, zapalenie oskrzeli i płuc).Zobacz również, zioła DROGI:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.