DROGA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DROGA

określenie pęczka włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym, mających wspólny początek i jednolitych czynnościowo (np. droga piramidowa rdzenia kręgowego, droga wzrokowa, słuchowa czy węchowa). W zależności od kierunku przewodzenia impulsów nerwowych rozróżnia się drogo aferentne (do centrum) i eferentne (na obwód).

Zobacz również, zioła DROGA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.