DRENAŻ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DRENAŻ

odprowadzanie płynu lub gazu z jamy ciała lub rany, przy użyciu pozostawionego tam drenu. Drenaż klatki piersiowej -torakostomia; usuwanie płynu lub powietrza z przestrzeni opłucnowej poprzez dren, wprowadzony przez odpowiednią przestrzeń międzyżebrową. Zakłada się po nacięciu uprzednio znieczulonej skóry oraz rozwarstwieniu tkanki podskórnej i mięśni międzyżebrowych w zdefiniowanych, tzw. bezpiecznych miejscach. Dren, po umocowaniu do skóry szwem, podłącza się do jałowego układu ssącego (najczęściej wykorzystuje się próżnię). Weryfikacja ułożenia drenu w jamie opłucnowej i ocena skuteczności drenażu wymaga zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej. D. wyjmuje się po spełnieniu zadania (brak płynu z przestrzeni opłucnowej w naczyniu zbiorczym, lub po kilkugodzinnym zamknięciu drenu i braku cech narastania powietrza w przypadku odmy). Wskazaniami do D.K.P. są: odma samoistna lub pourazowa, masywny i nawracający wysięk w jamie opłucnej, ropniak lub krwiak jamy opłucnowej oraz wysięk nowotworowy przed podaniem doopłucnowych leków przeciwno-wotworowych lub obliterujących. Drenaż uto-żeniowy - jest metodą leczenia chorób płuc
i dróg oddechowych z zaleganiem dużej ilości wydzieliny (głównie w rozstrzeniach oskrzeli). Polega na układaniu chorego (co najmniej
2 razy dziennie przez co najmniej pół godziny) w różnych pozycjach (zawsze z głową w dół) umożliwiających spływ wydzieliny udrożnionymi kanałami zgodnie z działaniem siły ciężkości. Pozycje są zależne od anatomicznego umiejscowienia procesu chorobowego. Jest przeciwwskazany u chorych z zaawansowaną niewydolnością oddechową, gdyż nie tolerują oni płaskiego ułożenia głowy. Dreny, to różnej konstrukcji przewody z tworzyw sztucznych służące odprowadzaniu wydzielin fizjologicznych, gdy zaburzone są mechanizmy ich prawidłowego odprowadzania (np. drenaż dróg żółciowych po operacji - dren Kehra), jak i nieprawidłowych, np. ropy, wysięku w ranie operacyjnej (drenaż ssący wg Redonn'e). Drenaż zamknięty prowadzi z jamy ciała do szczelnie zamkniętego zbiornika z wykorzystaniem różnych mechanizmów. Drenaż grawitacyjny wykorzystuje siłę grawitacji - płyn spływa do naczynia umieszczonego poniżej poziomu ciała pacjenta, jego odmianą jest drenaż podwodny, zapobiega przedostawaniu się powietrza lub płynu na powrót do jam ciała (koniec Dren umieszczony jest pod wodą w szczelnie zamkniętym zbiorniku ustawionym na podłodze obok łóżka chorego). Drenaż ssący polega na zastosowaniu niewielkiego podciśnienia (ssania), co pozwala na odprowadzenie dużych ilości płynu (ułatwia to zamykanie tzw. martwej przestrzeni przez większe zbliżenie powierzchni tkankowych). Dreny otwarte nie łączą się ze zbiornikami. Mogą być stosowane przez krótki czas, istnieje bowiem duże ryzyko zakażenia rany przez drobnoustroje przemieszczające się po D. Dreny ssąco-płuczące o podwójnym świetle pompują płyn płuczący do jednego kanału, a do drugiego podłączone jest urządzenie ssące (np. do płukania głębokich ropni brzusznych).

Zobacz również, zioła DRENAŻ:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.