DRAŻNIENIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DRAŻNIENIE

pobudzanie czynności np. nerwu, narządu. Może być fizjologiczne lub patologiczne w zależności od tego czy czynnik drażniący (pobudzający) jest naturalnym dla danej tkanki czy nie, zależy też od stężenia czynnika i tym samym nasilenia wywołanej reakcji.
Zobacz również, zioła DRAŻNIENIE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.