DRAZLIWOŚC

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DRAZLIWOŚC

gotowość do reagowania negatywnymi emocjami (złość, gniew) na nieadekwatnie słabe bodźce. Może być objawem zaburzeń psychicznych endogennych (choroby psychiczne) lub wywołanych wpływami najczęściej substancji pobudzających ośrodkowy układ nerwowy np. alkohol.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.