DRAKUNKULOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DRAKUNKULOZA

choroba wywołana obecnością pasożyta (Dracunculus medinensis) w tkance podskórnej. Występuje endemicznie w krajach tropikalnych Afryki i subtropikalnych Azji (gł. Indie, Pakistan). Zachorowanie następuje po wypiciu wody zawierającej zarażone skorupiaki. Larwy wnikają poprzez ścianę jelita, dojrzewają, wędrują do tkanki podskórnej, gdzie po około 12 miesiącach powodują powstawanie owrzodzeń. Leczenie polega na powolnym, stopniowym wyciąganiu widocznego w dnie rany pasożyta.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.