DOZYMETRIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DOZYMETRIA

dział techniki obejmujący metody pomiaru i obliczania dawek promieniowania jonizującego, a także aktywności preparatów promieniotwórczych. Podstawą D. jest znajomość procesów oddziaływania różnych rodzajów promieniowania z materią. Do pomiarów służą urządzenia zwane dozymetrami, będące detektorami promieniowania. W medycynie dział służący ochronie pracowników i pacjentów narażonych na działanie promieniowania jonizującego (radiologia, radioterapia onkologiczna, chirurgia, ortopedia).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.