DOXEPINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DOXEPINA

przedstawiciel grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, ponieważ nie wywołuje euforii, nie wpływając na zwykły smutek, wyjątkowo rzadko prowadzi do nadużywania i uzależnienia. Działa na drodze zwiększenia dostępności znajdujących się w mózgu amin biogennych, głównie serotoniny i noradrenaliny (hamuje wychwyt zwrotny w synapsach).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.