DOUSTNE LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DOUSTNE LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE

DOUSTNE LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE
leki będące antagonistami witaminy K. Hamują wytwarzanie w wątrobie czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K (II, VII, IX, X). Często stosowane u osób po operacjach naczyniowych i serca, zawsze po wszczepieniu protez naczyniowych lub zastawkowych. W razie konieczności leczenia operacyjnego konieczne jest zaprzestanie ich stosowania, na co najmniej 3 dni przed planowaną operacją, a w przypadkach nagłych wskazane jest przetoczenie preparatów zawierających czynniki krzepnięcia (np. świeże mrożone osocze).

Zobacz również, zioła DOUSTNE LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.