DOUSTNE LEKI PRZECIWCUKRZYCOWE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DOUSTNE LEKI PRZECIWCUKRZYCOWE


stosowane obok diety i wysiłku fizycznego do leczenia łagodnej postaci cukrzycy typu II, bez kwasicy i ketonurii. Działają przez pobudzanie wrażliwości komórek B wysp trzustki na glukozę i wydzielania insuliny (pochodne sulfonylomocznika) lub zmniejszają wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego i zwiększają jej wykorzystanie przez tkanki obwodowe (pochodne biguanidu).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.