DOSTOSOWANIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DOSTOSOWANIE

zdolność organizmu, wynikająca z jego genotypu do skutecznego współzawodnictwa i przekazywania genetycznych zasobów następnym pokoleniom zmiany czynnościowe i morfologiczne komórek i tkanek powstające w odpowiedzi na bodźce (warunki) środowiskowe, np. akomodacja oka pod wpływem światła, zmiana rozkładu barwnika skóry pod wpływem nasłonecznienia (opalenizna) itp.


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.