DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA LEKU

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA LEKU

stopień i szybkość, z jaką aktywne cząsteczki leku lub jego metabolitu przechodzą z miejsca podania do krążenia ogólnego, uzyskując w ten sposób dostęp do miejsca przeznaczenia. Jej określanie jest szczególnie ważne w przypadku form doustnych leku. Ocena D.B. opiera się na szczytowym stężeniu we krwi, szybkości jego narastania i eliminacji, jest podstawowym kryterium farmakokinetyki.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.