DOPING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DOPING

zespół czynników psychologicznych i farmakologicznych zwiększających zdolność do wysiłku fizycznego kosztem uruchomienia naturalnych rezerw organizmu. D. farmakologiczny może jednakże prowadzić do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w ustroju, dlatego jest zakazany przez międzynarodowe organizacje sportowe. Ze zjawiskiem D. farmakologicznego wiąże się wysiłek lekarzy współpracujących ze sportowcami, mający na celu maskowanie obecności niedozwolonych środków w organizmie przez podawanie innych leków (np. przyspieszenie wydalania środka dopingowego z moczem po podaniu leków moczopędnych). Z drugiej strony, ośrodki kontroli antydopingowej wynajdują coraz bardziej wyrafinowane metody wykrywania niedozwolonych środków, trwa ciągły wyścig naukowy, którego celem jest z jednej strony zwiększenie wydolności organizmów sportowców (a tym samym zysków ze sportu zawodowego) kosztem ich zdrowia i często życia, a z drugiej walka z tym procederem. Niekiedy podobne efekty jak po zastosowaniu D. można uzyskać stosując naturalne metody treningu np. EPO jest niedozwolonym środkiem pobudzającym wytwarzanie krwinek czerwonych, podobny efekt końcowy uzyskuje się drogą niedozwolonych transfuzji koncentratów krwinek, ale można też, drogą intensywnego, długotrwałego treningu na dużych wysokościach (treningi kolarzy na wyżynach Peru) uzyskać efekt nadkrwistości poprawiającej tolerancję długich wysiłków.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.