DOMAGK GERARD

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DOMAGK GERARD

żyjący na przełomie XIX i XX wieku niemiecki patolog i bakteriolog. Otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie przeciw-bakteryjnego działania sulfonamidów. Prowadził też badania nad chemioterapią gruźlicy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.