DOCZESNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DOCZESNA

nazwa błony śluzowej macicy ciężarnej. Posiada 3 odcinki: D. podstawowa leżąca pomiędzy jajem płodowym, a mięśniem macicy, D. pokrywowa, pokrywająca jajo płodowe od strony jamy macicy i D. właściwa (ścienna) wyścielająca pozostałą część macicy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.