DNO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DNO

najniżej położona lub najbardziej oddalona od ujścia, ślepa część narządu zawierającego jamę np. macicy, żołądka, pęcherzyka żółciowego, pęcherza moczowego.
Zobacz również, zioła DNO:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.