DŁUSKI KAZIMIERZ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DŁUSKI KAZIMIERZ

(1855-1930); polski lekarz ftyzjatra i działacz socjalistyczny. Z przyczyn politycznych w 1878 emigrował z kraju najpierw do Genewy, a następnie do Paryża. Na emigracji ukończył szkołę nauk politycznych oraz medycynę. Po powrocie do kraju zamieszkał w Zakopanem, gdzie w 1902r. założył sanatorium dla chorych na płuca, w którym prowadził badania nad gruźlicą. Był współzałożycielem i prezesem powstałego w 1909 roku Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W 1919 przedstawiciel Polski na paryską konferencję pokojową. Po powrocie przeniósł się do Warszawy i działał w Towarzystwie Medycyny Społecznej, Warszawskim Towarzystwie Przeciwgruźliczym, Towarzystwie Zwalczania Raka oraz Związku Walki z Alkoholizmem. Autor publikacji, m.in. Rokowanie w gruźlicy płuc, O jamach jawnych w płucach gruźliczych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.