DIALIZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DIALIZA

DIALIZA-zdolność przechodzenia niektórych cząsteczek i jonów przez błonę półprzepuszczalną, rozdzielającą dwa roztwory. W nefrologii stosuje się zabiegi dializacyjne u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, którzy nie kwalifikują się do zabiegu przeszczepienia nerki, bądź oczekują na ten zabieg. Najczęściej stosowane są dwie metody zabiegu dializy: dializę otrzewnową i hemodializę. Dializa otrzewnowa - metoda dializy wewnątrzustrojowej stosowana w niewydolności nerek, polegająca na wykorzystaniu błony otrzewnowej do usuwania szkodliwych, nagromadzonych we krwi substancji (mocznik, kreatynina, fosfor, potas, woda). Błona otrzewnowa wyścielająca narządy jamy brzusznej i jamę brzuszną pełni rolę selektywnej, półprzepuszczalnej bariery, przez którą do płynu dializacyjnego przenikają zbędne produkty przemiany materii. Dializoterapia otrzewnowa polega na wprowadzeniu do jamy otrzewnowej pewnej, zależnej od wieku i budowy ciała, ilości płynu dializacyjnego i pozostawienia go na pewien czas, w którym dochodzi do przesączania metabolitów z krwi do płynu dializacyjnego, a następnie na usunięciu go. Czas pozostawienia płynu uzależniony jest od przyjętej metody (standardowej przerywanej, cyklicznej ekwilibracyjnej - CEDO, ciągłej ambulatoryjnej - CADO, ciągłej cyklicznej -CCDO), efektywności filtracyjnej chorego oraz stosowanego płynu dializacyjnego. Wybór metody dializoterapii i płynu dializacyjnego zależy od wieku chorego oraz charakteru występującego zaburzenia. Dializa zewnątrz ustrojowa -hemodializa; zabieg, mający czasowo zastąpić czynność niewydolnych nerek, w którym krew chorego odprowadza się za pomocą pompy z żyły obwodowej lub przetoki tętniczo-żylnej (dostęp naczyniowy) do dializatora błonowego, a następnie z powrotem do ustroju chorego. Podgrzany do temperatury ciała płyn dializacyjny znajduje się pod ujemnym ciśnieniem w stosunku do krwi, co powoduje przechodzenie wody i rozpuszczonych w niej substancji z krwi do płynu dializacyjnego. W celu zapobieżenia wykrzepianiu krwi w przewodach diali-zatora pacjentowi podaje się heparynę. W celu utrzymania zadowalającego składu krwi chory z przewlekłą niewydolnością nerek wymagają 3 dializ tygodniowo (3-5godzin). Do powikłań H. zalicza się stany gorączkowe (zanieczyszczenie krwi bakteriami, nadmiernie wysoka temperatura płynu dializacyjnego), odczyny uczuleniowe, zaburzenia krążeniowe (arytmie, zator powietrzny), krwotoki, zaburzenia metaboliczne (głównie elektrolitovye), świąd skóry, drgawki, kurcze mięśniowe, bezsenność, demencja, zespół kanału nadgarstka.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.