DIAGNOSTYKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DIAGNOSTYKA

dział medycyny skupiający wszystkie metody stosowane w dążeniu do uzyskania rozpoznania choroby. Wykorzystuje się możliwość zebrania wywiadu od chorego i przeprowadzenia badania chorego. Uzupełnieniem jest wykonanie badań dodatkowych specimenów (krwi, moczu, płynu z jamy opłucnej itd.). Diagnostyka różnicowa ma na celu wyeliminowanie nieprawidłowego wyboru jednostki chorobowej. Diagnostyka bakteriologiczna - wykrywanie i identyfikacja drobno-ustrojów chorobotwórczych oraz określenie ich wrażliwości na chemioterapeutyki. Diagnostyka mykologiczna - określenie rodzaju grzybów chorobotwórczych za pomocą hodowli i badań serologicznych. Diagnostyka mikrobiologiczna - polega na wykorzystaniu metod mikrobiologicznych - rozmazów, hodowli, metod serologicznych i biologicznych do identyfikacji drobnoustrojów chorobotwórczych. Diagnostyka prenatalna - badania genetyczne prowadzone w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości genetycznych (wad wrodzonych płodu). Badania polegają na identyfikacji nosicieli cech recesywnych związanych z chromosomem X. Badania prenatalne przeprowadzane są w okresie ciąży i pozwalają na ukończenie ciąży w przypadku wady płodu. Diagnostyka prenatalna musi określić ryzyko zastosowania inwazyjnych testów i korzyści z rozpoznania wad genetycznych. Zaawansowany wiek matki jest najczęstszym wskazaniem do prenatalnego badania cytogenetycznego. Diagnostyka serologiczna serod i agnostyka; badanie krwi w celu oceny jej składu morfotycznego, określenia grupy krwi i czynnika Rh, umożliwiające zastosowanie preparatów krwi w celu uzupełnienia łożyska naczyniowego. Diagnostyka ultradźwiękowa ultrasonografia; metoda obrazowania z wykorzystaniem ultradźwięków o częstotliwości 1 -30 MHz. Zaletą metody jest bezpieczeństwo, nieinwazyjność oraz powtarzalność badania wykorzystywana w monitorowaniu choroby. Pomiar szybkości przepływu krwi w naczyniach i sercu oparty na zjawisku Dopplera - ultrasonografii dopplerowskiej (zmiana częstotliwości fal dźwięku po jej odbiciu od erytrocytu). Diagnostyka wirusologiczna - izolacja i identyfikacja wirusów poprzez hodowle tkankowe i namnażanie na zarodkach kurzych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.