DIACYLOGLICEROL

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DIACYLOGLICEROL

(DAG); przekaźnik drugiego rzędu; razem z trifosforoinozytolem (IP3) powstaje z hydrolizy fosfatydyloinozytolu. Aktywuje kinazę białkową C i umożliwia fosforylację wielu białek. Dzięki fosforylowaniu białek regulacyjnych może zmieniać ich właściwości i w ten sposób określać wrażliwość komórki na różne sygnały chemiczne. Diacyloglicerol może również aktywować pompę protonową w błonie komórkowej prowadząc do alkalizacji wnętrza
komórki, co wpływa na szybkość syntezy DNA i RNA i ostatecznie pobudzając biosyntezę białek i podział komórki.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.