DETERMINANT ANTYGENOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DETERMINANT ANTYGENOWY

epitop; określone miejsce w antygenie o specyficznej budowie, znajdujące się na powierzchni cząsteczki, rozpoznawane przez przeciwciało. Miejsca wiązania antygenu z przeciwciałem wykazują silne wzajemne powinowactwo. Biorą udział w reakcji immunologicznej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.