DESAULT PIERRE JOSEPH

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DESAULT PIERRE JOSEPH

(1744-1795); francuski chirurg i anatom. Współtwórca i wykładowca paryskiej kliniki chirurgicznej. Jako jeden z pierwszych wprowadził zajęcia ze studentami przy łóżku chorego. Zajmował się różnymi złamaniami kości. Opisał wiele jednostek chorobowych, m.in. typowe złamanie podudzia. Był przeciwnikiem amputacji. Opracowany przez niego opatrunek unieruchamiający staw ramienny (opatrunek Desaulta), wykorzystywany jest np. w złamaniach obojczyka, łopatki, kości ramiennej, w zwichnięciach stawu ramiennego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.