DERMATOLOGIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DERMATOLOGIA

dział medycyny zajmujący się chorobami skóry, jej reakcją na czynniki zewnętrzne i wewnątrzustrojowe oraz chorobami przenoszonymi drogą płciową. Nauka ta bada przyczyny i mechanizmy rozwoju chorób skóry oraz wzajemne zależności zmian w skórze ze współistniejącymi objawami miejscowymi i ogólnymi.
Zobacz również, zioła DERMATOLOGIA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.