DERMATOFITYDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DERMATOFITYDY

ograniczona lub uogólniona reakcja skóry wywołana zakażeniem grzybiczym o odległej lokalizacji. Zmiany skórne nie zawierają elementów grzyba. Rozwijają się najczęściej na skórze rąk (głównie bocznych powierzchniach palców) i stóp. Uważa się, że
jest to reakcja nadwrażliwości ustroju na toksyny wytwarzane przez grzyby. Objawy - świąd, wykwity, wodniste pęcherzyki, mogą mieć charakter uogólniony. Niekiedy towarzyszy im powiększenie węzłów chłonnych, śledziony oraz gorączka.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.