DERATYZACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DERATYZACJA

DERATYZACJA-zwalczanie gryzoni (szczurów, myszy) za pomocą środków chemicznych lub fizycznych. Zabiegi te zmniejszają liczbę gryzoni nie hamując ich namnażania się. Muszą być okresowo powtarzane.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.