DEPRYWACJA SENSORYCZNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DEPRYWACJA SENSORYCZNA

stan, w którym do jednego lub kilku zmysłów nie dochodzą bodźce. Występuje w warunkach izolacji percepcyjnej lub wywołany sztucznie w celach eksperymentalnych. Może prowadzić do zaburzeń pamięci, stanów lękowych oraz omamów.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.