DEPRESYJNY NASTRÓJ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DEPRESYJNY NASTRÓJ

zaburzenia nastroju tworzą niejednorodną grupę schorzeń o nawrotowym przebiegu, do których zaliczamy zaburzenia depresyjne i maniakalno-depresyjne. Cechuje je patologiczna zmiana nastroju, napędu psychoruchowego i objawy wegetatywne. Depresję lub manię rozpoznajemy, gdy dochodzi do obniżenia lub podwyższenia nastroju nieproporcjonalnego do sity stresu. Zaburzenia nastroju często mają podłoże dziedziczne.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.