DEPILACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DEPILACJA

usuwanie nadmiernego owłosienia np. poprzez golenie, wosk, specjalne kremy, pianki czy zastosowanie depilatorów elektrycznych w celach estetycznych. Depilacja daje efekt natychmiastowy, ale po zabiegach włosy odrastają w wolniejszym (wosk) lub szybszym tempie (golenie). Przy wyrywaniu włosów peseta, należy pamiętać, że metoda ta pobudza ich wzrost. Należy pamiętać, że nie wolno wyrywać włosów wyrastających ze znamion czy brodawek na skórze a także stosować na nie żadnych środków kosmetycznych (ich podrażnienie może doprowadzić do rozwoju komórek nowotworowych). Obecnie najdoskonalszym pod względem długotrwałości efektu i bezbolesności jest zastosowanie lasera. Urządzenia i preparaty służące do depilacji to depilatory.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.