DEPERSONALIZACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DEPERSONALIZACJA

stałe lub okresowe odczucie obcości swego ciała i funkcji psychicznych. Często występuje w stanach zagrożenia życia (ciężkich chorobach, uszkodzeniach ciała), schorzeniach psychicznych i padaczce. Stopień nasilenia objawów jest bardzo różny. Mogą one przemijać lub utrzymywać się przewlekle. Dochodzi do zakłócenia postrzegania własnego organizmu i wyobcowania wobec siebie i otoczenia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.