DEOKSYKORTYKOSTERON

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DEOKSYKORTYKOSTERON

DOC; hormon należący do grupy mineralokortykoidów, wydzielany przez korę nadnerczy. Do krwi uwalniany jest w śladowych ilościach. Deoksykortykosteron wykazuje działanie podobne do aldosteronu, lecz znacznie słabsze. Zwiększa on wchłanianie zwrotne jonów sodowych, chlorkowych i wody w kanalikach nerkowych oraz przenikanie do moczu pierwotnego jonów potasowych. Nadmierne wytwarzanie deoksykortykosteronu może prowadzić do powstania nadciśnienia tętniczego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.