DEMIELINIZACYJNE CHOROBY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DEMIELINIZACYJNE CHOROBY

DEMIELINIZACYJNE CHOROBY choroby charakteryzujące się uszkodzeniem osłonek mie-Hnowych licznych włókien nerwowych (demie-linizacja) zarówno w mózgu, jak i w nerwach obwodowych. Znaczna destrukcja tych osłonek prowadzi najczęściej do trwałego uszkodzenia komórek nerwowych. W wielu wrodzonych chorobach metabolicznych jak: fenyloketonuria, choroba Taya-Sachsa, choroba Niemana-Pic-ka dochodzi do zaburzenia rozwoju osłonek mielinowych, szczególnie w mózgu. D. może być rezultatem uszkodzenia nerwów w wyniku miejscowego urazu, niedokrwienia, czynników toksycznych. Uważa się, że D. jest podłożem takich chorób jak: stwardnienie rozsiane (SM), poinfekcyjne zapalenie mózgu, dziedziczny zanik nerwu wzrokowego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.