DEMARKACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DEMARKACJA

oddzielenie się tkanek; forma usuwania ciał obcych lub ognisk martwiczych z narządu lub tkanki, polegająca na wytworzeniu się granicy między żywą a martwą tkanką. Dochodzi do nagromadzenia leukocytów, których enzymy proteolityczne rozpuszczają tkanki martwe umożliwiając ich oddzielenie i następnie usunięcie z organizmu. Powstałe po usunięciu ogniska martwiczego lub ciała obcego miejsce zostaje uzupełnione i wygojone poprzez wytworzenie się ziarniny.


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.